MEDIACJE

Mediacje rodzinne i gospodarcze  w  Rozwód Poproszę Gdańsk

Mediacja jest alternatywną drogą osiągnięcia porozumienia w konflikcie. Jej celem nie jest godzenie Stron, ale umożliwienie im na neutralnym gruncie, w warunkach poufności i dobrowolności osiągnięcia akceptowalnego przez obie Strony porozumienia.

W Rozwód Poproszę Gdańsk mediacje rodzinne prowadzimy w parach mieszanych. Zachowujemy w ten sposób równowagę płci podczas spotkania.

Posiadamy kadrę doświadczonych i nastawionych na pomoc naszym klientom mediatorów rodzinnych i mediatorów sądowych w Gdańsku.

Zawsze stawiamy na realizację zasad mediacji: bezstronność i neutralność.

Doradzamy Stronom mediacji niezobowiązujące, ale możliwe rozwiązania konfliktu, które mogą być satysfakcjonujące dla każdej ze Stron postępowania mediacyjnego.

Prowadzimy mediacje rodzinne w zakresie ustalenia m.in. alimentów, kontaktów, władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dzieci.

Mediacje są:

Poufne – co zostanie powiedziane lub usłyszane w trakcie trwania mediacji, nie będzie możliwe do wykorzystania w postępowaniu sądowym.

Dobrowolne – każda ze Stron w trakcie mediacji może je przerwać bez podawania przyczyny.

Neutralne i bezstronne – prowadzący mediacje mediator, nie stanie po żadnej ze stron konfliktu zachowując tym samym neutralność i bezstronność w stosunku do Stron jak i przedmiotu konfliktu.

Dlaczego mediacje, a nie sąd?

Krótki czas – Mediator wyznacza szybsze terminy spotkań mediacyjnych niż sąd rozpraw. Zawarcie ugody mediacyjnej umożliwia Sądowi nadanie klauzuli wykonalności dla punktów ugody mediacyjnej na posiedzeniu niejawnym, co również przyśpiesza formalizację porozumienia.

Niski koszt – Koszty są niepomiernie mniejsze, niż koszty sądowe.

Każda ze stron wygrywa – w wyniku konfliktu, który rozstrzyga sąd zawsze mamy do czynienia z wynikiem sprawy: „wygrany, przegrany”. Mediacja umożliwia wypracowanie porozumienia, gdzie każda ze stron będzie w sytuacji „wygrany, wygrany”, ponieważ to Strony mediacji decydują o jej wyniku.

Dlaczego my?

Posiadamy kadrę doświadczonych i nastawionych na pomoc naszym klientom mediatorów.

Zawsze stawiamy na realizację zasad mediacji: bezstronność i neutralność.

Doradzamy Stronom mediacji niezobowiązujące, ale możliwe rozwiązania konfliktu, które mogą być satysfakcjonujące dla każdej ze Stron postępowania mediacyjnego.

Rozwód Poproszę Sp. z o. o. All rights reserved

Zadzwoń: (+48) 515-767-409